komentarzbiblijny.pl

"A jeśli ktoś uważa, że coś wie, to jeszcze nie wie tak, jak wiedzieć należy ... Po części bowiem poznajemy i po części prorokujemy" (1 Kor. 8:2, 13:9)

jesteś tutaj: > >


Zasady korzystania z newslettera

 1. Strona www.komentarzbiblijny.pl (dalej "Komentarz Biblijny") jest prowadzona przez osobę fizyczną w ramach czynności o czysto osobistym charakterze.
 2. Wysyłka newslettera polega na przesyłaniu na podany w zgłoszeniu adres e-mail nowych komentarzy i wykładów Biblijnych publikowanych na stronie Komentarzbiblijny.pl.
 3. Wysyłka newslettera jest dobrowolna i może być w każdej chwili odwołana.
 4. Zgłoszenia do newslettera lub rezygnacji z jego dalszego otrzymywania można dokonać za pomocą formularza dostępnego na stronie komentarzbiblijny.pl.
 5. Aby dokonać rezygnacji z otrzymywania newslettera, należy przesłać formularz z adresem mailowym, na który wysyłany jest newsletter, oraz z zaznaczoną opcją "Rezygnacja z newslettera".
 6. Adresy mailowe przesyłane za pomocą formularza zgłoszeniowego są wykorzystywane wyłącznie w celu obsługi newslettera i nie są udostępniane innym podmiotom.
 7. Adresy mailowe odbiorców newslettera gromadzone są w książce adresowej Komentarza Biblijnego tylko do momentu przesłania przez odbiorcę rezygnacji z dalszego otrzymywania newslettera.
 8. Wysyłka newslettera jest bezpłatna.
 9. Adres mailowy Użytkownika jest usuwany z książki adresowej Komentarza Biblijnego bez przesyłania dodatkowych powiadomień, jeśli po przesłaniu trzech kolejnych wydań newslettera serwer obsługujący pocztę Użytkownika każdorazowo prześle zwrotną informację o braku możliwości dostarczenia wiadomości.
 10. Użytkownicy newslettera są informowani drogą mailową o każdorazowej zmianie Zasad korzystania z newslettera.
 11. Zasady korzystania z newslettera w powyższym brzmieniu obowiązują od 16 grudnia 2017 r.

Zasady korzystania z newslettera do 15.12.2017 r.