komentarzbiblijny.pl

Strona współpracuje z popularnymi przeglądarkami. Jeśli nie wyświetla się poprawnie w wersji desktop, skorzystaj z wersji mobilnej.

jesteś tutaj: > > > >


Komentarz do 1 Kor. 2:10,11,14,15 [człowiek duchowy / człowiek zmysłowy]

"Nam zaś objawił to Bóg przez Ducha. Duch przenika wszystko, nawet głębokości Boga samego. Kto zaś z ludzi zna to, co ludzkie, jeżeli nie duch, który jest w człowieku? Podobnie i tego, co Boskie, nie zna nikt, tylko Duch Boży ... Człowiek zmysłowy bowiem nie pojmuje tego, co jest z Bożego Ducha. Głupstwem mu się to wydaje i nie może tego poznać, bo tylko duchem można to rozsądzić. Człowiek zaś duchowy rozsądza wszystko, lecz sam przez nikogo nie jest sądzony." (BT)

Streszczenie komentarza: duch Boży - duchowe zdolności rozumienia spraw Bożych - uzdalnia nas do rozumienia tych rzeczy, "dla poznania darów Bożych". Mając przed sobą Słowo Boże i ducha Bożego w naszych sercach i umysłach, rozumiemy to, co Bóg pragnie nam przekazać i tyle, ile potrzebujemy rozumieć, aby wzrastać w pełnię Chrystusową, budując w sobie charakter na obraz naszego Mistrza.

W apostoł Paweł wyjaśniał, czym jest mądrość Boża, a także wskazywał, że jej adresatami są zrodzeni z ducha członkowie Kościoła Bożego, Ciała Chrystusowego. W kolejnych wersetach 10,11,14,15 apostoł skupia się na omówieniu działania ducha świętego w wybranych, wyjaśniając jednocześnie w ten sposób, dlaczego "człowiek duchowy" rozumie to, o czym "człowiek zmysłowy" nie może mieć najmniejszego pojęcia.

"NAM ZAŚ OBJAWIŁ TO BÓG PRZEZ DUCHA"

Wpływ ducha Bożego w nowym zrodzeniu jest kilkukrotnie w Biblii utożsamiany ze zdolnością rozumienia spraw Bożych i woli Bożej. Apostoł Paweł pisze, że Bóg dał nam ducha "trzeźwego myślenia" (2 Tm. 1:7 BT). Jan pisze o 'zdolności umysłu, żebyśmy mogli poznać prawdziwego' (1 Jn. 5:20). Jezus obiecuje uczniom ducha, "który wprowadzi was w całą prawdę" (Jn. 16:13 NW). Przeczytamy także o tym, że nasza służba ma być pełniona "zdolnością rozumowania", a my sami mamy się "odnowić w sile pobudzającej wasz umysł" (; Ef. 4:23 NW).

Duch Boży nie przyniesie nam jednak zrozumienia ani w jednej chwili, ani podczas spania czy oglądania telewizji. Bóg daje nam moc poznania Go (), ale daje nam też swoje Słowo - "miecz ducha" - z którego my mamy zrobić właściwy użytek (Ef. 6:17). Apostoł Paweł rysuje sugestywne porównanie tego, czym jest w nas duch Boży. "Kto zaś z ludzi zna to, co ludzkie, jeżeli nie duch, który jest w człowieku? Podobnie i tego, co Boskie, nie zna nikt, tylko Duch Boży" (1 Kor. 2:11 BT). Podobnie jak "duch, który jest w człowieku" sam z siebie nie zawiera wiedzy o świecie, ale pozwala ją posiąść i zrozumieć w kontakcie z nim, podobnie duch Boży. Bóg udziela nam zdolności rozumienia swojego Słowa, ale bez kontaktu z nauką Biblijną ten potencjał będzie niezrealizowany.

O tym, że duch Boży w powołanych, a szczególnie w wybranych, działa jako duchowe władze intelektualne, świadczy w końcu stwierdzenie z 1 Kor. 2:10, że "duch bada wszystko". Użyte tutaj eraunao oznacza "badać, pytać, szukać, śledzić" i jako takie wskazuje nie tyle na treść, co na sam proces poznawania Chrystusa. I my także, każdy według miary danej mu przez Boga (Rzym. 12:3), mamy być w tym procesie poznawania Słowa Bożego aktywni, bo od tego zależy nasz wzrost "do miary wzrostu właściwego pełni Chrystusowej" (Ef. 4:11-16; ; 2 Tm. 3:16,17).

CZŁOWIEK DUCHOWY VS. CZŁOWIEK ZMYSŁOWY

Nietrudno w tym kontekście zrozumieć, dlaczego Paweł mówi, że "Człowiek zmysłowy ... nie pojmuje tego, co jest z Bożego Ducha. Głupstwem mu się to wydaje i nie może tego poznać, bo tylko duchem można to rozsądzić" (1 Kor. 2:14 BT). Trzeba mieć zawsze na uwadze, że te sprawy są własnością Boga, a ich poznanie leży poza zasięgiem naszych władz. Jeśli możemy coś zrozumieć ze Słowa Bożego, to tylko dzięki udzieleniu nam przez Boga miary ducha, który nas w te rzeczy wprowadzi poprzez intensywną pracę ze Słowem Bożym (). "Wszyscy więc my, doskonali [teleios], tak to odczuwajmy: a jeśli odczuwacie coś inaczej, i to Bóg wam objawi" (Flp. 3:5).

W 1 Kor. 2:15 Paweł pisze, że "Człowiek zaś duchowy rozsądza wszystko, lecz sam przez nikogo nie jest sądzony". Występujące tutaj anakrino oznacza m.in. "badać, oceniać, rozsądzać" i występuje m.in. w Dziejach 17:11, gdzie czytamy o Berejczykach, którzy 'każdego dnia starannie badali Pisma' (NW). Używając anakrino w 1 Kor. 2:15, apostoł wskazuje, że "Człowiek zaś duchowy rozsądza wszystko" - mając moc poznawania nawet 'głębokich spraw Bożych', rzeczywiście nie ma rzeczy, które by były poza naszym zasięgiem, jeśli tylko wolą Pana będzie nam je oznajmić (1 Kor. 2:10).

O ile człowiek duchowy rozsądza wszystko, "sam przez nikogo nie jest sądzony". Świat zewnętrzny nie jest w stanie ocenić nie tylko nauki Bożej, ale także tych, którzy sa nią kierowani. Wyrzeczenie się świata, jego zaszczytów i poświęcenie wszystkiego Bogu to nie jest coś, co "człowiek zmysłowy" może zrozumieć. Rzeczy, które dla niego są treścią życia - sława, kariera, pieniądze - przez powołanych uznawane są za "stertę śmieci" (Flp. 3:7,8). To nie wydaje się "człowiekowi zmysłowemu" być rzeczą naturalną, normalną, ale także poza szaleństwem nie widzi on żadnych powodów ku takiemu poświęceniu. Dlatego Paweł pisze w 1 Kor. 2:15, że "człowiek duchowy" przez nikogo nie jest rozsądzony (gr. anakrinetai) - przez nikogo nie jest zrozumiany, jest "widowiskiem teatralnym światu i aniołom, i ludziom" (1 Kor. 4:9 NW).


Słowa kluczowe: 1 Kor. 2:10,11,14,15, duch Boży, człowiek duchowy vs. człowiek zmysłowy
 
Przekłady wykorzystane w komentarzu Biblijnym:
NW - przekład Nowego Świata
BT - Biblia Tysiąclecia
 
Data publikacji:
Ostatnia aktualizacja: 02-12-2015


komentarzbiblijny.pl