komentarzbiblijny.pl

Rekomendowane przeglądarki: Chrome, Firefox, Opera. Jeśli strona nie wyświetla się poprawnie w wersji desktop, skorzystaj z wersji mobilnej.

jesteś tutaj: > > >


Komentarze do 1 listu Piotra

Omówione fragmenty: [3:21] [4:17]

1 Pt. 3:21

"Teraz też chrzest, będąc tego odbiciem, zbawia nas – nie jest usunięciem cielesnego brudu, ale odpowiedzią czystego sumienia wobec Boga – przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa" (UBG)

Komentarz: przede wszystkim werset 1 Pt. 3:21 stanie się czytelny w konfrontacji z przekładem interlinearnym: "Ona [woda] i was jako odbijające wzór teraz zbawia zanurzenie, nie ciała odłożenie brudu, ale sumienia dobrego rękojmia względem Boga, przez powstanie Jezusa Pomazańca". Chrzest według słów apostoła oznacza 'odbijające wzór zanurzenie'. Wzorem jest chrzest, jakiemu poddał się Jezus Chrystus w Jordanie: w zakresie formy, był to chrzest całkowitego zanurzenia; w zakresie znaczenia, było to wyrażenie zupełnego poddania się woli Boga przez naszego Pana. Chrzest wierzących 'odbija' ten wzór zarówno w zakresie, formy, jak i tego, co ta forma wyraża. Poddanie się takiemu chrztowi Biblijnemu jest 'rękojmią (obietnicą) dobrego sumienia', ponieważ wierne wypełnianie przez wierzących warunków swojego chrztu rzeczywiście reformuje charakter, który coraz bardziej przypomina charakter Pana i jako taki zapewnia czyste sumienie przed Bogiem. Z tego samego powodu Piotr pisze, że chrzest zbawia, tzn. wyzwala spod władzy grzechu i związanego z tym Boskiego potępienia. Dzieje się to 'przez powstanie Jezusa Pomazańca', ponieważ nasz Pan w swoim chrzcie i sposobie wypełniania swojego poświęcenia jest Mistrzem i Przewodnikiem dla wierzących.

1 Pt. 4:17

"Nadszedł bowiem czas, aby sąd rozpoczął się od domu Bożego, a jeśli rozpoczyna się od nas, to jaki będzie koniec tych, którzy są nieposłuszni ewangelii Bożej?" (UBG)

Komentarz: sąd Boga nad człowiekiem obejmuje cztery podstawowe czynności: nauczanie, próbowanie, karcenie i wyrok. Jest to zatem zupełny proces reformy charakteru. W obecnym wieku Ewangelii sąd może dotyczyć jedynie tych, którzy są 'domem Bożym' - którzy okazali wiarę w Jezusa Chrystusa i poddają się kształtowaniu na jego obraz. Sąd jednak zgodnie ze słowami Piotra rozpoczyna się od domu Bożego, a więc na nim się nie kończy; niewierzący obecnego wieku zmartwychwstaną bowiem w wieku przyszłym - wieku tysiącletniego królestwa Bożego, który także nazywany jest w Biblii dniem sądu. W tym kontekście retoryczne pytanie postawione przez apostoła "jaki będzie koniec tych, którzy są nieposłuszni ewangelii Bożej?" nie dotyczy niewierzących, ale tych, którzy przez wiarę weszli w proces sądu w obecnym czasie. Innymi słowy, "jaki będzie koniec tych [spośród domu Bożego], którzy są nieposłuszni ewangelii Bożej?" Choć sąd jest procesem reformy, to jednak kończy się oceną. Wierzący, którzy rozwinęli odpowiedni stopień zrozumienia prawdy, ale świadomie postępują jej na przekór ("są nieposłuszni"), ryzykują osiągnięcie stanu, w którym pokuta będzie niemożliwa i jedynym wynikiem sądu może wówczas być wyrok drugiej (wiecznej) śmierci.


Słowa kluczowe: 1 list Piotra komentarz opracowanie interpretacja
 
Przekłady wykorzystane w komentarzu Biblijnym:
UBG - Uwspółcześniona Biblia Gdańska (2017)
 
Data publikacji:
Ostatnia aktualizacja: 20-11-2018


komentarzbiblijny.pl