komentarzbiblijny.pl

"A jeśli ktoś uważa, że coś wie, to jeszcze nie wie tak, jak wiedzieć należy ... Po części bowiem poznajemy i po części prorokujemy" (1 Kor. 8:2, 13:9)

jesteś tutaj: > > >


Komentarze do 2 listu do Tymoteusza

Omówione fragmenty: 4:2

Streszczenie 2 listu do Tymoteusza

Drugi list Pawła do Tymoteusza stanowi podkreślenie wartości prawdy, jest zachętą do trwania przy niej i odwagi w jej nauczaniu. Otrzymaliśmy według słów Pawła bezcenny depozyt w postaci ducha zdrowej nauki, którego strzeżemy i którym usługujemy, aby przy objawieniu Pana otrzymać obiecaną nagrodę:
- 2 Tymoteusza 1 - podziękowanie Bogu za żywą wiarę Tymoteusza (3-5); wezwanie do mężnego głoszenia Ewangelii (6-12): Bóg dał nam ducha mocy, miłości i trzeźwego myślenia (7), On nas wybawił i wezwał świętym powołaniem nie na podstawie naszych czynów, ale z łaski (9), Jezus na życie i nieśmiertelność rzucił światło przez Ewangelię (10); strzec depozytu prawdy (13,14);
- 2 Tymoteusza 2 - naukę Pawła przekazać ludziom zasługującym na wiarę (2); weź udział w trudach jak dobry żołnierz Chrystusa (3); jeśli z nim umarliśmy, z nim żyć będziemy (11); nie walczyć o słowa, ale starać się samemu stanąć przed Bogiem jako pracownik godny uznania, trzymając się prostej linii prawdy (14,15); odstępstwo będzie się szerzyć dokoła jak gangrena (16,17); odpadli od prawdy, mówiąc, że zmartwychwstanie już nastąpiło (18); naczynia w domu Bożym: złote, srebrne, drewniane, gliniane (20,21); właściwy sposób nauczania: unikać dociekań rodzących kłótnie, łagodnie pouczać wrogo usposobionych (22-26);
- 2 Tymoteusza 3 - w dniach ostatnich nastaną czasy trudne, ludzie bowiem będą... (1-9): zawsze się uczą, ale nigdy nie mogą dojść do poznania prawdy (7), ich bezmyślność będzie jawna dla wszystkich (9); wszystkich, którzy chcą żyć zbożnie w Chrytusie, spotkają prześladowania (12); Pismo od Boga natchnione jest i pożyteczne, aby człowiek Boży był doskonały (16,17);
- 2 Tymoteusza 4 - wezwanie do wytrwałego wykonywania posługi nauczania prawdy (1-5); krew moja ma być wylana na ofiarę (6); w dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem (7); polecenia dotyczące spotkania Pawła z Tymoteuszem i ostrzeżenia przed niektórymi z odstępców (9-18); ostatnie pozdrowienia i pożegnanie (19-22).

2 Tymoteusza 4

2 Tm. 4:2

"Głoś słowo Boże, nalegaj w porę i nie w porę, upominaj, strofuj i zachęcaj ze wszelką cierpliwością i nauką" (UBG)

Komentarz: według tekstu oryginału apostoł mówi Tymoteuszowi: ogłoś słowo. Nie jest to zatem wezwanie do powtarzającego się nachodzenia ludzi, którzy są obojętni na Ewangelię. Paweł mówi "ogłoś" - niech każdy ma szansę usłyszeć. Natomiast nauczanie apostoł poleca przekazać "zasługującym na wiarę ludziom, którzy też będą zdolni nauczać i innych" (2 Tm. 2:2).

Kontekstowe tematy Biblijne:


Słowa kluczowe: 2 list do Tymoteusza komentarz opracowanie interpretacja
 
Przekłady wykorzystane w komentarzu Biblijnym:
UBG - Uwspółcześniona Biblia Gdańska (2017)
 
Data publikacji:
Ostatnia aktualizacja: 14-08-2020


komentarzbiblijny.pl