komentarzbiblijny.pl

"A jeśli ktoś uważa, że coś wie, to jeszcze nie wie tak, jak wiedzieć należy ... Po części bowiem poznajemy i po części prorokujemy" (1 Kor. 8:2, 13:9)

jesteś tutaj: > > >


Nowe stworzenie

Na osobowość człowieka składa się świadomość i podświadomość. Podświadomość zawiera predefiniowane, powtarzalne instrukcje zachowania. Świadomość odpowiada za obróbkę nowych bodźców, ich analizę, wyciąganie wniosków, projekcję wydarzeń w przyszłości. Badania naukowe pokazują, że naszym zachowaniem w 95 proc. steruje podświadomość. To zła wiadomość, biorąc pod uwagę, że Nowy Testament utożsamia 'myślenie ciała' z nieposłuszeństwem Bogu. Dobra wiadomość natomiast jest taka, że wpływ tych predefiniowanych instrukcji na zachowanie można modyfikować w taki sposób, aby nasze postępowanie stopniowo w coraz większym stopniu odpowiadało Biblijnej sprawiedliwości. Świadomość nie wymazuje starych wzorców, ale pozwala wypracować nowe, które 'nadpisują' te dotychczasowe i pozwalają je kontrolować, przynajmniej w standardowych warunkach. Kluczem do zmiany jest świadomość, a dokładniej rzecz ujmując, to co Biblia nazywa duchem - wola i zrozumienie.

Ponieważ podświadomość odpowiada za 95 proc. zachowania, zmiana zachowania wymaga zmiany w strukturze podświadomych instrukcji. Początkiem zmiany musi jednak być to, co dzieje się w świadomości - wola zmiany i wiedza, w jaki sposób jej dokonać oraz jaki ma być efekt końcowy. Źródłem tego procesu jest pokuta - grecka metanoia - zmiana myślenia. Pokutujący człowiek neguje instrukcje, które posiada jego podświadomość i decyduje się na zmianę. Jeśli ideałem, który chcemy osiągnąć, jest wzór w Jezusie Chrystusie, wówczas pokucie towarzyszy inny element w postaci nawrócenia - przyjęcia Biblijnych zasad za własne. Wybrani, którzy podejmują pokutę i nawrócenie, otrzymują od Boga zadatek ducha w postaci miłości agape - miłości prawdy. Udzielenie tego daru Biblia nazywa spłodzeniem z ducha, a tym, co powstaje, jest nowe stworzenie - wola poznawania Chrystusa, a przez poddanie się jej, także nowa świadomość budowana w oparciu o zrozumienie Słowa Bożego.

Istotne jest podkreślenie, że nowe stworzenie nie jest statyczne. Nie chodzi bowiem o wyuczenie się na pamięć przykazań i doktryn. Celem jest dojrzałość myślenia - gotowość do poznawania nauk Biblijnych w trybie ciągłym połączona z gotowością weryfikacji posiadanego zrozumienia. W kategoriach etycznych dojrzałość myślenia oznacza także umiejętność oglądu problemu z różnych perspektyw, ważenia kryteriów i dostrzegania potencjalnych konsekwencji. Taka ciągła aktualizacja swojego zrozumienia i korekta kursu postępowania sprawia, że określenie 'nowe stworzenie' nie oznacza jedynie nowości w zestawieniu ze 'starym człowiekiem' sprzed podjęcia pokuty, ale oznacza nowość 'na bieżąco' - ciągłe odnawianie swojego sposobu myślenia i postępowania. W ten sposób także nasz 'wewnętrzny człowiek' podlega nieustającej modyfikacji przez korektę posiadanych instrukcji zachowania.

Powiązane tematy:


Słowa kluczowe: nowe stworzenie
 
Data publikacji:
Ostatnia aktualizacja: 22-06-2022


komentarzbiblijny.pl