komentarzbiblijny.pl

"A jeśli ktoś uważa, że coś wie, to jeszcze nie wie tak, jak wiedzieć należy ... Po części bowiem poznajemy i po części prorokujemy" (1 Kor. 8:2, 13:9)

jesteś tutaj: > > >


Ofiara Jezusa Chrystusa

W rozmowie z Piłatem nasz Pan oświadcza, że po to przyszedł na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Jego ofiara jest ceną równoważną (gr. anti-lytron) za przestępstwo Adama: nasz praojciec zgrzeszył; nasz Pan przyszedł pokazać, jak powinien postąpić Adam, aby nie zgrzeszyć.

W rozdziale pt. wskazałem trzy przyczyny, które doprowadziły do grzechu:

  1. błąd: rozwinięcie przez Adama błędnego przekonania, że zerwanie owocu przez Ewę automatycznie także na niego samego sprowadziło wyrok śmierci;
  2. brak gotowości podjęcia przez Adama ofiary życia, jeśli taka byłaby wymagana dla zachowania posłuszeństwa;
  3. poddanie się naturalnemu instynktowi samoobrony, który dyktował ucieczkę raczej niż posłuszeństwo.

Ofiarnicza służba Jezusa Chrystusa jest odpowiedzią na każdą z wymienionych przyczyn upadku:

  1. skoro źródłem grzechu był błąd, Jezus Chrystus przychodzi powiedzieć i pokazać, czym jest prawda. Zgodnie z Jn. 1:1 "na początku było Słowo", zatem słowo nauki przekazanej przez Pana jest pierwszym warunkiem powrotu człowieka do sprawiedliwości. Trzeba bowiem najpierw znać prawo, aby następnie móc je stosować;
  2. Jezus przez cały czas swojej służby dla Ewangelii wie, że na jej końcu czeka na niego śmierć. W przeciwieństwie do Adama, Jezus akceptuje jednak fakt, że ceną za wykonanie woli Ojca będzie utrata życia;
  3. Jezus jest człowiekiem, zatem posiada także naturalne dla człowieka instynkty - także instynkt samoobrony. Na tym punkcie nasz Pan został najdotkliwiej sprawdzony na krzyżu, kiedy Żydzi wołali do niego, aby się uwolnił ('zejdź z krzyża, a uwierzymy w ciebie'), natomiast on sam odczuwał już opuszczenie przez Boga i niepewność sukcesu swojej misji ('Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił?'). W takich warunkach cielesność Pana musiała 'wyć' z poczucia śmiertelnego zagrożenia i pragnienia ucieczki. On jednak okazał pełne posłuszeństwo, przez co został wydoskonalony do objęcia chwały po swoim zmartwychwstaniu.

Z ofiary Jezusa Chrystusa korzystamy, kiedy mamy udział w doświadczeniach na kształt jego doświadczeń: kiedy dzięki otrzymanej wierze nabywamy zrozumienia prawdy i zgodnie z nią kształtujemy swój charakter () oraz rozwijamy bezwzględne posłuszeństwo Boskim zasadom sprawiedliwości ().

Powiązane tematy:


Słowa kluczowe: ofiara Jezusa Chrystusa
 
Data publikacji:
Ostatnia aktualizacja: 02-10-2021


komentarzbiblijny.pl