komentarzbiblijny.pl

"A jeśli ktoś uważa, że coś wie, to jeszcze nie wie tak, jak wiedzieć należy ... Po części bowiem poznajemy i po części prorokujemy" (1 Kor. 8:2, 13:9)

jesteś tutaj: > > >


Ofiara krwi

Ofiara krwi jest elementem Biblijnej odpowiedzi na problem grzechu. Krew w Biblii oznacza życie. Ofiara krwi jest zatem ofiarą życia. Jedną z przyczyn grzechu pierworodnego jest to, że Adam nie jest gotów ponieść takiej ofiary. Kiedy widzi Ewę z zakazanym owocem i zdaje sobie sprawę (choć niesłusznie) z tego, że jego żona sprowadziła wyrok śmierci także na niego samego, nasz praojciec staje przed wyborem: może zachować prawo, choć ze świadomością, że nic mu to nie pomoże lub może je złamać w nadziei, że odnajdzie w ten sposób środek umożliwiający zachowanie życia z pominięciem przykazania (więcej szczegółów w rozdziale pt. ). Ponieważ Adam za wszelką cenę chce uniknąć śmierci, porzuca przykazanie Boże na rzecz płonnej nadziei, że przyłączenie się do przestępstwa Ewy pozwoli mu odkryć tajemnicę życia i w ten sposób uniknąć śmierci.

Lekarstwem na grzech w tym sensie jest zgoda na śmierć; dobrowolna akceptacja faktu, że zachowanie przykazania Bożego jest ważniejsze niż życie. Postępowanie w ten sposób jest najwyższym wyrazem zaufania człowieka do Boga, a zarazem koniecznym elementem usprawiedliwienia. Sprawiedliwość, która wymaga pełni posłuszeństwa zasadom Boga, musi także obejmować zgodę na posłuszeństwo ze wszystkimi tego konsekwencjami. Biblia naucza tej prawdy od początku do końca. Ofiara Abla właściwie naucza potrzeby ofiary życia i jako taka zostaje przyjęta przez Boga. Abraham - ojciec wiary - zostaje wypróbowany przez polecenie złożenia w ofierze własnego syna. Izraelici wychodzą z Egiptu na pustynię, gdzie są całkowicie zależni od Boga. Nie mając pewności jutra, muszą okazać zupełne zaufanie, że Bóg, który ich wyprowadził z niewoli, nie pozwoli im teraz umrzeć.

Zakon Mojżeszowy, który następnie dany jest Izraelowi, wymaga szeregu krwawych ofiar, przypominająch Żydowi o konieczności złożenia właściwej ofiary - ofiary posłuszeństwa aż do najdalszych konsekwencji. Jezus w ostatnich chwilach życia doświadcza opuszczenia przez Boga i musi wykazać się zupełnym zaufaniem, aby zakończyć swoją misję w posłuszeństwie, nie wiedząc, czy wyjdzie z niej cało. Jego naśladowcy wykonują służbę na rzecz Ewangelii w świadomości, że to posłuszeństwo Bożemu nakazowi czynienia uczniów może ich kosztować życie. Nie ulega wątpliwości, że ofiara krwi - ofiara życia - manifestująca się w zupełnym posłuszeństwie prawu Bożemu bez względu na konsekwencje jest przewodnim motywem nauki Biblijnej.

Powiązane tematy:


Słowa kluczowe: ofiara krwi
 
Data publikacji:
Ostatnia aktualizacja: 25-07-2021


komentarzbiblijny.pl