komentarzbiblijny.pl

"A jeśli ktoś uważa, że coś wie, to jeszcze nie wie tak, jak wiedzieć należy ... Po części bowiem poznajemy i po części prorokujemy" (1 Kor. 8:2, 13:9)

jesteś tutaj: > > >


Spłodzenie z ducha

Spłodzenie z ducha jest elementem procesu, w wyniku którego stajemy się dziećmi Bożymi. Terminologia Biblii odpowiada tutaj naturalnemu procesowi: najpierw dochodzi do spłodzenia przez zapłodnienie komórki macierzystej nasieniem, następnie 9 miesięcy rozwoju w łonie matki, a kiedy dziecko posiada już organy na tyle rozwinięte, aby funkcjonować samodzielnie, dochodzi do zrodzenia. Podobnie w sferze duchowej, pojęcie dziecka Bożego nie dotyczy fizyczności, ale osobowości i tak jak pojęcie duszy obejmuje ducha (umysł) i ciało (charakter). Nasieniem jest słowo o Chrystusie, które 'zapładnia' umysł do rozwoju w kierunku poznawania i stosowania prawdy. Taki odnowiony umysł Biblia określa jako . Zatem nowe stworzenie jest wynikiem spłodzenia z ducha, podobnie jak zarodek jest wynikiem zapłodnienia. Następnie zarodek rozwija się w łonie matki, wykształcając kolejne organy - nowo nawróceni wierzący rozwijają się w całkowitej zależności od nauk, które są im przedstawiane przez nauczycieli Słowa Bożego. Jeśli jest to nauka zdrowa, wierzący rozwijają swój umysł (swoje organy poznawcze do pracy z Pismem św.) do punktu, w którym będą w stanie podjąć samodzielną pracę duchową, tj. do punktu narodzenia się z ducha.

Niezbędnym elementem spłodzenia z ducha jest poddanie się przez wierzących działaniu Boskiej miłości agape - miłości prawdy. Miłość jest wolą poznawania prawdy (wiedzy o Boskim porządku świata) i jej stosowania. Wybrani, którzy słyszą Ewangelię, otrzymują w darze od Boga miłość agape, która prowadzi ich rozwój - najpierw rozwój nowego stworzenia w stanie spłodzenia z ducha, a następnie także rozwój charakteru (ciała) do punktu, w którym następuje narodzenie się osobowości człowieka wierzącego rozwiniętej w znajomości podstaw Słowa Bożego. Celem spłodzenia z ducha jest bowiem rozwój zupełnej osobowości. Podobnie jak połączenie nasienia z komórką matki rozpoczyna rozwój ciała, przyjęcie nasienia Słowa o Chrystusie przez wierzących rozpoczyna rozwój ciała duchowego - charakteru, aż do kolejnego etapu, którym jest zrodzenie z ducha. W tym momencie rozpoczyna się samodzielny duchowy rozwój wierzących, którzy przestają być nowym stworzeniem w stanie spłodzenia z ducha, a stają się nowo narodzonymi dziećmi Boga.

Powiązane tematy:


Słowa kluczowe: spłodzenie z ducha
 
Data publikacji:
Ostatnia aktualizacja: 06-07-2019


komentarzbiblijny.pl