komentarzbiblijny.pl

"A jeśli ktoś uważa, że coś wie, to jeszcze nie wie tak, jak wiedzieć należy ... Po części bowiem poznajemy i po części prorokujemy" (1 Kor. 8:2, 13:9)

jesteś tutaj: > > >


Wewnętrzny człowiek

W części pt. wskazałem trzy moim zdaniem najważniejsze przyczyny, które doprowadziły Adama do grzechu: 1) brak zaufania do Boga, 2) brak wiedzy (nieprawdłowa ocena sytuacji) oraz 3) naturalne mechanizmy obronne zaprogramowane w ciele. Pierwsze dwa elementy odpowiadają świadomości, trzeci - podświadomości. Ponieważ instrukcje postępowania, które posiada człowiek, zapisane są zarówno w świadomości, jak i podświadomości (w naszym ciele poza bezpośrednią kontrolą świadomości), grzech ujawnił, że pierwszy człowiek nie był doskonały w żadnym z tych elementów. Boży zamiar stworzenia człowiek na obraz i podobieństwo został wykonany w Edenie tylko w elemencie podobieństwa; stwarzanie człowieka na obraz ma miejsce w obecnym czasie, na obraz człowieka Jezusa Chrystusa.

Nie bez przyczyny podkreślam tutaj człowieczeństwo Pana. Człowiek - świadomość i podświadomość, duch i ciało - jest bowiem stwarzany na obraz niewidzialnego Boga przez Jego Syna, który nie tylko manifestował przymioty ducha, ale także doskonałość ciała. To nie znaczy, że Jezus nie miał w sobie naturalnych odruchów, takich jakie miał Adam. W Jezusie natomiast wszystkie elementy osobowości działały w doskonałej harmonii. Tam, gdzie należało zaufać Bogu i okazać posłuszeństwo nawet kosztem życia, tam świadomość naszego Pana (tj. duch, nowe stworzenie) miała kontrolę nad naturalnym odruchem ucieczki. W Edenie to odruch ucieczki wziął górę nad potrzebą zaufania. Istotą wiary w Chrystusa jest zatem nasze przemienianie się na jego obraz; nie tylko w tym, co określa naszą świadomość, ale także przemianę algorytmów działania zapisanych w podświadomości - przemianę wewnętrznego człowieka.

Przemiana ta obejmuje dwa elementy. W przypadku instrukcji biologicznych (odruchów) nie mamy możliwości ich zmiany, a nawet w pewnych okolicznościach byłoby to niepożądane. Upadek Adama i odpowiadająca mu ofiara Jezusa Chrystusa pokazują raczej potrzebę 'dostrojenia', tak aby nasze ciało nie dyktowało nieposłuszeństwa zasadom tam, gdzie kontrolę powinien przejąć duch. Z drugiej strony, wiele cech ma charakter nabyty - ich kształtowanie jest w naszej mocy. Wynika to z faktu, że nasz układ nerwowy posiada cechę neuroplastyczności, tzn. reorganizacji sieci połączeń, które warunkują nasze reakcje, m.in. pod wpływem uczenia się. W kategoriach Biblijnych, tym, czego się uczymy, jest nauka (duch) Słowa Bożego, która kształtuje (wyciska pieczęć) na charakterze wierzących, prowadząc do pełnego usprawiedliwienia. W ten sposób 'przywdziewamy nowego człowieka', tzn. nie tyle modyfikujemy dotychczasowe instrukcje, co nadpisujemy je nowymi, kształtowanymi na obraz posiadanego zrozumienia prawdy.

Powiązane tematy:


Słowa kluczowe: wewnętrzny człowiek
 
Data publikacji:
Ostatnia aktualizacja: 23-07-2022


komentarzbiblijny.pl