komentarzbiblijny.pl

"A jeśli ktoś uważa, że coś wie, to jeszcze nie wie tak, jak wiedzieć należy ... Po części bowiem poznajemy i po części prorokujemy" (1 Kor. 8:2, 13:9)

jesteś tutaj: > >


Chrzest wodny

Greckie baptisma oznacza 'zanurzenie' i taka też jest właściwa forma chrztu - całkowite zanurzenie w wodę. W 1 Kor. 10:2 apostoł Paweł łączy chrzest zanurzenia z wyjściem Izraela z Egiptu, kiedy to "wszyscy w Mojżesza zostali ochrzczeni w obłoku i w morzu". 'Zanurzenie' w morzu było zatem symboliczną cezurą oddzielającą dotychczowe życie narodu wybranego w Egipcie od nowego życia w drodze do ziemi obiecanej. Dlatego później Jan Chrzciciel praktykuje chrzest zanurzenia w wodach Jordanu jako znak pokuty, która oddziela życie człowieka grzesznego od nowego życia człowieka, który rozpoznaje swój grzech i zwraca się ku Bogu dla jego naprawy (pokuta, gr. metanoia - zmiana myślenia). Także nasz Pan w ostatnich słowach skierowanych do uczniów łączy chrzest ze zmianą myślenia - narody poddane chrztowi mają odtąd postępować w nauce Pańskiej i "przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem" (Mt. 28:19,20). W Nowym Testamencie chrzest jako symbol życia 'przed' i 'po' wskazuje także na poświęcenie tych spośród wierzących, którzy 'już więcej nie dla siebie żyją, ale dla tego, który za nich umarł i został wskrzeszony' (2 Kor. 5:14,15).

Zmiana symbolizowana w chrzcie wodnym widoczna jest bardziej szczegółowo w jego dwóch fazach: zanurzeniu i wynurzeniu. W Rzym. 6:1-6 apostoł Paweł łączy element zanurzenia z pogrzebaniem ciała. Pojęcie ciała bowiem w Biblii oznacza nie tylko ciało materialne, ale także charakter - zapisane w ciele materialnym skrypty postępowania. Analogicznie, pojęcie 'ciała grzechu' odwołuje się do tych skryptów, które prowadzą do przekroczenia prawa Bożego. Chrzest w elemencie zanurzenia symbolizuje zatem 'pogrzebanie' - poddanie śmierci i zniszczeniu - nasz grzeszny charakter. Z tej śmierci mamy jednak powstać do 'nowości życia', aby zamiast ciałem grzechu, stać się Ciałem Chrystusa - aby nasza osobowość w pełni odzwierciedlała prawe przymioty charakteru Pana. Poddanie się chrztowi wodnemu przez człowieka wierzącego jest zatem symbolicznym wyrażeniem jego metanoia - zmiany myślenia, której doświadczył, prowadzącej do uśmiercenia dotychczasowej osobowości, aby w jej miejsce narodziła się nowa osoba, na obraz Jezusa Chrystusa.

Powiązane tematy:


Słowa kluczowe: chrzest wodny
 
Data publikacji:
Ostatnia aktualizacja: 12-07-2023


komentarzbiblijny.pl