komentarzbiblijny.pl

"A jeśli ktoś uważa, że coś wie, to jeszcze nie wie tak, jak wiedzieć należy ... Po części bowiem poznajemy i po części prorokujemy" (1 Kor. 8:2, 13:9)

jesteś tutaj: >


Polecane*

1. - opracowanie br. Tadeusza Wiśniewskiego ze zboru Wolnych Badaczy Pisma Świętego w Warszawie (1974/2007)

2. - cykl wykładów video kanadyjskiego psychologa Jordana Petersona

3. Wykłady br. Alberta Gromanna wygłoszone w warszawskim zborze Zrzeszenia Wolnych Badaczy Pisma Świętego w latach 2016-2018:

Cierpliwe oczekiwanie na wtóre przyjście naszego Pana

Zmartwychwstanie (16-04-2017)

Zmartwychwstanie (1-04-2018)

Rozważania na nowy rok (2017)

Przynależność Izraela do Pana (część 1)

Przynależność Izraela do Pana (część 2)

Powołanie

Oczy Pana przeglądają całą ziemię

Co to jest grzech śmiertelny?

Jezus Najwyższym Kapłanem

List do Efezjan (część 1)

List do Efezjan (część 2)

List do Efezjan (część 3)

List do Filipian (część 1)

List do Filipian (część 2)

List do Filipian (część 3)

List do Filipian (część 4)

Nastanie Dnia Pańskiego

Nowe Przymierze (część 1)

Nowe Przymierze (część 2)


* polecane nie dlatego, że każde słowo uważam za świętą prawdę, ale z powodu głębokiego szacunku, jaki mam do autorów i ich pracy, a także przekonania, że badacze prawdy znajdą w tych materiałach wiele inspiracji dla własnych dalszych dociekań znaczenia Słowa Bożego.