komentarzbiblijny.pl

"A jeśli ktoś uważa, że coś wie, to jeszcze nie wie tak, jak wiedzieć należy ... Po części bowiem poznajemy i po części prorokujemy" (1 Kor. 8:2, 13:9)

jesteś tutaj: > > >


Komentarze do księgi Aggeusza

Omówione fragmenty: ---

Omówione fragmenty: ---

Streszczenie księgi Aggeusza

Aggeusz prorokował Izraelowi w drugim roku panowania Dariusza, króla Persji, kiedy to wznowiona została budowa świątyni jerozolimskiej po powrocie z niewoli w Babilonie (Ezd. 5:1,2). W pierwszej części proroctwa Aggeusz wzywa Izrael do podjęcia budowy domu PANA, który nadal stoi w ruinie, choć wszyscy pobudowali swoje własne domy. Druga część proroctwa zapowiada przyszłą chwałę duchowej świątyni oraz uświadamia potrzebę nawrócenia, bez któego wszystkie składane ofiary pozostają nieczyste:
- Aggeusza 1 - mój dom jest pusty, podczas gdy każdy z was troszczy się o swój dom. Dlatego niebo wstrzymało nad wami rosę, a ziemia wstrzymała wydawanie swego plonu (9,10); I PAN wzbudził ducha Zorobabela, syna Szealtiela, namiestnika Judy, i ducha Jozuego, syna Josadaka, najwyższego kapłana, oraz ducha całej reszty ludu, tak że przyszli i podjęli pracę przy domu PANA zastępów, swego Boga (14);
- Aggeusza 2 - Tak bowiem mówi PAN zastępów: Jeszcze raz, po krótkim czasie, wstrząsnę niebem i ziemią, morzem i lądem; Wstrząsnę wszystkimi narodami i przyjdzie Pożądany przez wszystkie narody. I napełnię ten dom chwałą, mówi PAN zastępów. Moje jest srebro i moje jest złoto, mówi PAN zastępów. Chwała tego domu będzie większa od tej, jaką miał tamten dawny, mówi PAN zastępów; bo to miejsce obdarzę pokojem, mówi PAN (6-9); Karałem was suszą, pleśnią i gradem we wszystkich dziełach waszych rąk; lecz żaden z was nie wrócił do mnie, mówi PAN (17); Ja wstrząsnę niebiosami i ziemią; I przewrócę tron królestw, i zniszczę moc królestw pogan; przewrócę także rydwany i tych, którzy na nich jeżdżą; i upadną konie i ich jeźdźcy, każdy od miecza swego brata (21,22).

Materiał video:

Źródło: (link do strony w wersji polskiej)


Słowa kluczowe: księga Aggeusza komentarz opracowanie interpretacja
 
Przekłady wykorzystane w komentarzu Biblijnym:
UBG - Uwspółcześniona Biblia Gdańska (2017)
 
Data publikacji:
Ostatnia aktualizacja: 12-11-2023


komentarzbiblijny.pl