komentarzbiblijny.pl

"A jeśli ktoś uważa, że coś wie, to jeszcze nie wie tak, jak wiedzieć należy ... Po części bowiem poznajemy i po części prorokujemy" (1 Kor. 8:2, 13:9)

jesteś tutaj: > > >


Komentarze do księgi Habakuka

Omówione fragmenty: ---

Omówione fragmenty: ---

Streszczenie księgi Habakuka

Habakuk należy do tzw. "proroków mniejszych". Jego proroctwo liczy trzy rozdziały. Rozdział pierwszy, opisujący niesprawiedliwość panującą w Judzie, oraz drugi, zapowiadający najazd Chaldejczyków, pozwalają umiejscowić działalność Habakuka w VII wieku p.n.e., niedługo przed wykonaniem sądu na Judzie. Myśl przewodnia księgi głosi, że "sprawiedliwy będzie żył ze swojej wiary" (2:4). Dlatego Babilon upadnie - ponieważ "składa ofiarę swemu niewodowi i pali kadzidło swojej sieci", polegając na własnej potędze. Przyjdzie jednak czas gniewu Bożego na Babilon i wszystkie narody, które postępują jego śladem (rdz. 3). Prorok będzie tymczasem radował się w Panu, "choćby drzewo figowe nie zakwitło i nie było plonu w winnicach, choćby i owoc oliwy zawiódł, i pola nie przyniosły żywności, trzoda zniknęła z owczarni, i nie było bydła w oborach" (3:17):
- Habakuka 1 - skarga Habakuka do Boga: jak długo będziesz tolerował zło (1-4); odpowiedź Boga: wzbudzę Chaldejczyków, którzy przejdą przez szerokość ziemi, aby posiąść cudze miejsca zamieszkania (5-11); skarga Habakuka do Boga: dlaczego tolerujesz zło? Dlaczego posługujesz się narodem, który składa ofiarę swemu niewodowi i pali kadzidło swojej sieci (12-17);
- Habakuka 2 - na swej warcie będę stać, stanę na baszcie i będę się wpatrywać, aby zobaczyć, co Bóg będzie mówił (1); zapisz to widzenie, zapisz je wyraźnie na tablicach, aby czytający mógł je szybko przeczytać. To widzenie bowiem dotyczy oznaczonego czasu, a na końcu oznajmi, a nie skłamie; a choćby się odwlekało, oczekuj go, bo z pewnością przyjdzie, nie spóźni się (2,3); sprawiedliwy będzie żył ze swojej wiary (4); ziemia bowiem będzie napełniona poznaniem chwały PANA, jak wody napełniają morze (14); wyrok na Chaldejczyków (6-20);
- Habakuka 3 - wyrok Boży na narody: w gniewie deptałeś ziemię, w zapalczywości młóciłeś pogan. Wyruszyłeś, aby wybawić swój lud, by ze swoim pomazańcem go wybawić (12,13); radość w Bogu pomimo utrapień (17-19).

Materiał video:

Źródło: (link do strony w wersji polskiej)


Słowa kluczowe: księga Habakuka komentarz opracowanie interpretacja
 
Przekłady wykorzystane w komentarzu Biblijnym:
UBG - Uwspółcześniona Biblia Gdańska (2017)
 
Data publikacji:
Ostatnia aktualizacja: 10-12-2023


komentarzbiblijny.pl