komentarzbiblijny.pl

"A jeśli ktoś uważa, że coś wie, to jeszcze nie wie tak, jak wiedzieć należy ... Po części bowiem poznajemy i po części prorokujemy" (1 Kor. 8:2, 13:9)

jesteś tutaj: > >


Komentarze do księgi Rut

Omówione fragmenty: ---

Omówione fragmenty: ---

Streszczenie księgi Rut

Księga Rut opowiada historię Moabitki Rut, która po śmierci męża wraca ze swoją teściową Noemi do Betlejem, przyjmuje Judaizm i staje się żoną Boaza. Historia rozgrywa się w czasie rządów sędziów, natomiast została spisana najwcześniej w czasach Dawida, prawdopodobnie przez proroka Samuela. Rut jest jedną z czterech kobiet wymienionych w rodowodzie Jezusa podanym w 1. rdz. Ewangelii Mateusza i jedną z dwóch, od których imienia zostały nazwane księgi Biblijne. Treść księgi Rut rozpoczyna się w momencie, w którym Elimelech zabiera swoją żonę i synów do Moabu z powodu głodu, który panuje wówczas w Judzie, a kończy się genealogiczną wzmianką umiejscawiającą Rut wśród przodków Dawida:
- Rut 1 - głód w Judzie w czasach sędziów. Elimelech zabiera żonę i dwóch synów do Moabu (1,2); śmierć Elimelecha, jego synowie biorą sobie za żony Moabitki: Orfę i Rut, ale także wkrótce umierają (3-5); Noemi wraca z Rut do Betlejem, Orfa zostaje w Moabie (6-22);
- Rut 2 - Rut spotyka Boaza na polu jęczmienia podczas zbiorów. Boaz (krewny Elimelecha) słyszał historię jej podróży do Betlejem z Noemi i pozwala jej zbierać kłosy na swoim polu do końca żniwa (1-23);
- Rut 3 - Rut śpi na klepisku u stóp Boaza (1-13); Boaz daje jej sześć miar jęczmienia i odprawia do miasta (14-18);
- Rut 4 - Boaz przejmuje prawo pierwokupu, kupuje dobytek Noemi i bierze Rut za żonę (1-12); Rut zostaje matką Obeda, dziadka Dawida (13-17); genealogia od Peresa do Dawida (18-22).


Słowa kluczowe: księga Rut streszczenie
 
Data publikacji:
Ostatnia aktualizacja: 11-09-2022


komentarzbiblijny.pl