komentarzbiblijny.pl

"A jeśli ktoś uważa, że coś wie, to jeszcze nie wie tak, jak wiedzieć należy ... Po części bowiem poznajemy i po części prorokujemy" (1 Kor. 8:2, 13:9)

jesteś tutaj: > >


Komentarze do księgi Sędziów

Omówione fragmenty: ---

Omówione fragmenty: ---

Streszczenie księgi Sędziów

Księga Sędziów opisuje czasy, kiedy "nie było króla w Izraelu", a "każdy czynił to, co było słuszne w jego oczach" (21:25). Skutkiem tego były częste klęski, wojny i niewole u sąsiednich ludów. Kiedy zniewolony Izrael wołał do Pana, ten wzbudzał im sędziego, który ich wyzwalał. Szczególnie istotna jest chronologia tego okresu, która budzi wiele kontrowersji wśród badaczy Biblii. Choć księga Sędziów wymienia długości poszczególnych okresów, często pada zarzut, że nie można ich traktować jako następujące bezpośrednio po sobie. Problem ten w moim przekonaniu rozwiązuje Sdz. 11:26, który podaje liczbę 300 lat całego okresu aż do czasów Jeftego, pokazując w ten sposób prawidłowość sumowania podokresów. Ponadto, stwierdza najwyraźniej, że okres sędziów trwał 450 lat.
- Sędziów 1 - podboje Judy (1-20); Beniamin nie wypędził Jebusytów z Jerozolimy (21); podbój Betel (22-26); Kananejczycy, których Izrael nie wypędził (27-36);
- Sędziów 2 - ponieważ Izrel nie zburzył ołtarzy lokalnych bogów i zawierał przymierze z ludami Kanaanu, Bóg ich nie wypędził, aby były dla Izraela sidłem (1-5); Jozue i starsi, którzy przyszli po nim, służyli Panu (6-10); Izrael zaczął czcić Baala i Asztarte, więc Bóg wydawał ich w rękę nieprzyjaciół. Kiedy wołali do Pana w swoim ucisku, Pan posyłał im sędziów, aby ich wybawiali. Po śmierci sędziów Izrael znów wracał do bałwochwalstwa (11-23);
- Sędziów 3 - Pan pozostawił niektóre z narodów, aby wypróbować wierność Izraela (1-5); niewierność Izraela, 8 lat niewoli u króla Mezopotamii i 40 lat pokoju za sędziego Otniela (6-11); 18 lat niewoli u króla Moabu, zwycięstwo Ehuda i 80 lat pokoju (12-31);
- Sędziów 4 - 20 lat niewoli u Jabina, króla Kanaanu. Dowódcą jego wojska był Sysera (1-3); wojska Sysery zostają rozbite przez Izrael pod wodzą Baraka (4-16); Sysera ucieka do Chebera Kenity. Jego żona Jael ukrywa Syserę, a nstępnie przebija mu skroń palikiem namiotowym (17-24);
- Sędziów 5 - pieśń Debory po zwycięstwie nad Syserą (1-30); 40 lat pokoju (31);
- Sędziów 6 - 7 lat niewoli u Midianitów, głód w ziemi z powodu niszczycielskich najazdów (1-6); prorok Pański karci Izraela za niewierność (7-10); anioł Pana rozmawia z Gedeonem i wysyła go do walki z Midianem, cudowny ogień wychodzi ze skały i trawi ofiarę Gedeona (11-21); Gedeon burzy ołtarz Baala, ścina święty pal i spala jego drewno pod ofiarę dla Pana (22-27); mieszkańcy miasta chcą, żeby Joasz wydał swego syna na śmierć, ale ten odpowiada, że jeśli Baal jest bogiem, niech się sam obroni (28-32); Gedeon zwołuje Izraela na wojnę, prosi Boga o znak - rosa i wełniane runo (33-40);
- Sędziów 7 - Bóg poddaje próbie wojsko Gedeona i do bitwy spośród 32000 zostawia 300, którzy pili wodę z potoku, nabierając dłonią (1-8); Gedeon idzie do obozu Midianu i słucha, jak jedne żołnierz opowiada drugiemu sen, w którym Midian został pokonany (9-15); bitwa i klęska Midianu (16-25);
- Sędziów 8 - Efraim ma pretensje do Gedeona, że ich nie wezwał do walki z Midianem (1-3); pościg za Midianitami i pojmanie dwóch królów (4-12); zemsta na mieszkańcach Sukkot i Penuelu (13-17); Gedeon zabija królów midianickich (18-21); Gedeon odmawia bycia królem, ale w zamian prosi o złoty kolczyk od każdego wojownika (22-27); 40 lat pokoju (28); śmierć Gedeona, Izrael odwraca się od Pana (29-35);
- Sędziów 9 - Abimelech, syn Gedeona, zabija swoich 70 braci i przekonuje mieszkańców Szechem, żeby go obwołali królem (1-6); Jotam, jedyny ocalały syn Gedeona, przestrzega mieszkańców Szechem przypowieścią o drzewach, które obwołały królem nad sobą krzew ciernisty (7-21); 3 lata rządów Abimelecha (22); Abimelech walczy z Gaalem (23-40); zagłada Szechem (41-49); oblężenie Tebecu i śmierć Abimelecha (50-57);
- Sędziów 10 - 23 lata rządów Toli (1,2); 22 lata rządów Jaira (3-5); niewierność Izraela i 18 lat niewoli u Filistynów i Ammonitów (6-10); Izrael pokutuje i rozbija obóz w Micpie naprzeciw obozu Ammona (11-18);
- Sędziów 11 - starszyzna Gileadu wysyła do Jeftego, aby objął dowództwo i walczył z Ammonem (1-11); poselstwo Jeftego do króla Ammonitów (12-28); 300 lat zamieszkiwania Izraela na ziemi Ammona (26); ślub Jeftego (29-31); klęska Ammona (32,33); Jefte spełnia ślub i oddaje swoją jedyną córkę Bogu (34-40);
- Sędziów 12 - Efraim walczy z Gileadem, zarzucając Jeftemu, że ich nie wezwał do walki z Ammonem (1-6); sześć lat rządów Jeftego (7); siedem lat rządów Ibsana (8-10); dziesięć lat rządów Elona (11,12); osiem lat rządów Abdona (13-15);
- Sędziów 13 - 40 lat niewoli filistyńskiej (1); anioł objawia się Manoachowi i jego żonie, która jest bezpłodna, i zapowiada narodzenie się ich syna, który wybawi Izraela z rąk Filistynów (2-23); narodziny Samsona (24); I Duch PANA zaczął go pobudzać w obozie Dan (25);
- Sędziów 14 - Samson oznajmia rodzicom, że chce pojąć Filistynkę za żonę, w drodze do niej zabija lwa (1-6); wesele Samsona; zagadka, której nie potrafią odgadnąć Filistyni; szantażem namawiają jego filistyńską żonę, żeby wydobyła odpowiedź. Samson zabija ich, a nagrodę oddaje tym, którzy odgadli zagadkę (7-19); żona Samsona zostaje oddana komuś innemu (20);
- Sędziów 15 - Samson przychodzi do żony, ale jej ojciec odmawia, ponieważ dał ją komuś innemu. W zemście Samson pali pola Filistynów, a Filistyni palą dom jego teścia (1-6); Juda wydaje Samsona Filistynom (7-14); duch Pański ogarnia Samsona, który zrywa więzy i zabija oślą szczęką tysiąc Filistynów (15-19); 20 lat rządów Samsona (20);
- Sędziów 16 - nieudana zasadzka na Samsona w Gazie (1-3); Samson zakochuje się w Dalili (4); książęta filistyńscy przekupują ją, aby wydobyła od Samsona sekret jego siły (4,5); Dalila naciska na Samsona i ten wyjawia jej sekret (6-17); Filistyni golą mu głową, wyłupiają oczy i czynią więźniem (18-21); włosy Samsona odrastają i Bóg wraca mu siłę (22); Samson burzy dom, w którym Filistyni świętują na cześć Dagona i sam ginie pod gruzami (23-30); dwadzieścia lat rządów Samsona w Izraelu (31);
- Sędziów 17 - Micheasz ustanawia kaplicę dla bogów w swoim domu i zatrudnia lewitę, aby był w niej kapłanem (1-13); w tych dniach nie było króla w Izraelu, każdy czynił to, co było słuszne w jego oczach (6);
- Sędziów 18 - pokolenie Dana zdobywa Lajisz i uprowadza lewitę z domu Licheasza, aby był dla nich kapłanem, oraz sprzęty służby kapłańskiej (1-31); synowie Dana ustawili sobie ryty posąg. A Jonatan, syn Gerszona, syna Manassesa, on i jego synowie byli kapłanami dla pokolenia Dana aż do czasu uprowadzenia do niewoli mieszkańców tej ziemi (30);
- Sędziów 19 - historia bezimiennego Lewity, który zabiera swoją nałożnicę z domu jej ojca i w podróży zatrzymuje się w Gibei, która należy do plemienia Beniamina. Tam nastają na niego mężczyźni, którzy chcą ją zgwałcić. Czynią to przez całą noc, a po powrocie do domu Lewita rozcina jej ciało na 12 części i rozsyła do wszystkich plemion Izraela (1-30);
- Sędziów 20 - Izrael zbiera się przeciwko Beniaminowi z powodu nałożnicy Lewity. Beniamin odmawia wydania sprawców i dochodzi do wojny. Bóg wydaje Beniamina w rękę Izraela trzeciego dnia walk, ginie 25 tysięcy wojowników Beniamina (1-48);
- Sędziów 21 - Izrael niszczy Jabesz-Gilead, ponieważ nie przyłączyło się do wojny z Beniaminem. Izrael nie chce zagłady pokolenia. Z wojny ocalało 600 mężczyzn Beniamina, którym Izrael oddaje 400 dziewic ocalałych z Jabesz-Gilead, a pozostałym pozwalają porwać kobiety z Szilo (1-24); W tych dniach nie było króla w Izraelu. Każdy czynił to, co było słuszne w jego oczach (25).


Słowa kluczowe: księga Sędziów streszczenie
 
Data publikacji:
Ostatnia aktualizacja: 17-05-2022


komentarzbiblijny.pl