komentarzbiblijny.pl

"A jeśli ktoś uważa, że coś wie, to jeszcze nie wie tak, jak wiedzieć należy ... Po części bowiem poznajemy i po części prorokujemy" (1 Kor. 8:2, 13:9)

jesteś tutaj: > >


Ciało Chrystusa

Na kompletną osobowość człowieka (duszę) składa się duch (umysł, ) i ciało (charakter). Oba te 'systemy' służą podejmowaniu decyzji, co zrobić w określonej sytuacji. Kiedy pojawia się potrzeba podjęcia decyzji, jak się zachować, umysł reaguje analizą informacji, projekcją różnych scenariuszy, sięganiem po wiedzę, która może mieć zastosowanie w tej konkretnej sytuacji, zarówno w przeszłość, jak i przyszłość. Charakter natomiast to 'szybka ścieżka reagowania', działanie na zasadzie akcja-reakcja. Ponieważ charakter posiada zaprogramowane określone sposoby reakcji w określonych sytuacjach, z definicji wynika ich powtarzalność - wiemy, że jeśli wydarzy się 'to', to osoba A, B i C postąpią 'tak' (wtedy możemy powiedzieć, że znamy ich charakter). Badania pokazują, że w 95 proc. za nasze zachowanie odpowiada charakter, a więc w 95 proc. przypadków uruchamiamy jakiś skrypt zachowania. Pozostałe 5 proc. to przypadki, które wymagają poddania analizie umysłu. Ponieważ jednak działanie umysłu jest czasochłonne i energochłonne, rezerwujemy je dla szczególnych, mniej rozpoznanych sytuacji życiowych.

Określenie charakteru mianem ciała w Biblii zwraca uwagę na fakt, że algorytmy zachowania, które uruchamiamy automatycznie w określonych okolicznościach życiowych, są zapisane w ciele, w układzie nerwowym. Z tym jednak wiąże się problem, który podnosi Nowy Testament, a mianowicie te gotowe wzorce zachowań nie zawsze są zgodne z Biblijnymi zasadami postępowania. Stąd pojęcie ciała lub 'myślenia ciała' kojarzy się czytelnikom Pisma św. negatywnie, jako przyczyna grzechu (przestępstwa prawa). Myślą przewodnią Nowego Testamentu jest nasze usprawiedliwienie, tzn. rzeczywista reforma osobowości człowieka (zarówno w elemencie umysłu, jak i charakteru) do standardów sprawiedliwości Boga. Miarą doskonałości, która została nam przedstawiona, abyśmy na ten wzór się przemieniali, jest Jezus Chrystus. Jeśli zatem przemieniamy swój umysł (sposób myślenia) na wzór Chrystusa, Nowy Testament mówi o 'umyśle Chrystusowym'; jeśli przemieniamy charakter (ciało według terminologii Biblijnej), Nowy Testament mówi o Ciele Chrystusa. Ciałem Chrystusa stajemy się zatem, kształtując charakter na obraz charakteru Pana.

Biblia mówi zarówno, że jesteśmy członkami Ciała Chrystusa, jak i mówi o tym, że Chrystus jest w nas. To jest ta sama informacja, tylko inny jest punkt widzenia. Bycie członkiem Chrystusa podkreśla uniwersalny wzorzec, jakim jest Jezus Chrystus i nasze weń 'wpasowanie'. Jeśli Chrystus jest we mnie, oznacza to, że zasady reprezentowane w jego umyśle i charakterze są rozwijane w mojej osobowości. Członkami Ciała Chrystusa stajemy się przez chrzest duchem - pojęcie, które w kontekście ciała oznacza 'zanurzenie' całego człowieka (zupełnej osobowości w każdym aspekcie) w ducha Pańskiego. Ponieważ ten proces 'zanurzania' (reformowania charakteru według zasad Bożych) rozpoczyna się w momencie nawrócenia symbolizowanego chrztem wodnym, członkostwo w Ciele Chrystusowym należy do wszystkich wierzących (wybranych i niewybranych), którzy wierzą w Jezusa Chrystusa nie tylko w teorii, ale i w praktyce, respektując pokazane przez niego zasady postępowania.

Powiązane tematy:


Słowa kluczowe: Ciało Chrystusa
 
Data publikacji:
Ostatnia aktualizacja: 05-07-2019


komentarzbiblijny.pl